Om Møysalens geologi

Området rundt Møysalen består av bergarter som er dannet dypt nede i jordskorpa for 2500 og 1800 millioner år siden. Dette er noen av de eldste bergartene vi kjenner i Norge. Flytende magma fra jordens indre størknet sakte men sikkert til en grovkornet bergart.

Høgfjellet mellom Ingelsfjorden og Lonkanfjorden. Foto: Brit Grønmyr

Igjenmura gruvegang i Norddalen. Foto: Brit Grønmyr

Gruvedrift i Møysalen

Først på 1900-tallet var det gruvedrift etter jernmalm to steder i det som nå er Møysalen landskapsvernområde. Man kan fremdeles finne spor i marka etter dette om man vet hva man skal se etter.