Husjordøya – En uslepen kulturhistorisk diamant

Det må karakteriseres som svært uvanlig at det på et så konsentrert område som Husjordøya finnes kulturminner knyttet til både samisk og norrøn kultur.

Husjordøya. Foto: Lødingen Historielag

Bjørnejakt. Foto: Lødingen Historielag

Jakt og fiske

Jakt og fiske har alltid vært viktige tilskudd til husholdningene for befolkningen rundt Møysalen.

Bruken av utmarka

Det finnes ikke villmark i ordets rette forstand rundt Møysalen. Utmarka var i bruk på ulike måter, til høsting, fangst, til ferdselsveger eller til beite.

Molter. Foto: Brit Grønmyr

Møysaltrollet. Foto: Brit Grønmyr

Sagn og folketro

Sent på høsten i 1138 var Øksfjorden i Møysalen skjulested for tronkrever Sigurd Magnusson Slembe.

Språk og navn

Fra toppen av Møysalen ser en ned på alle fjelltopper i Vesterålen og Lofoten. Kommunene Hadsel, Lødingen og Sortland grenser inn i Møysalmassivet. Fra gammelt av heter det at fra toppen kunne en se 7 kirkesogn, når sikten var god.

Utsikt fra Møysalen: Raftsundet, Lofoten, Hadselfjordbassenget og Hadseløya. Foto: Brit Grønmyr

Ved Forselva i Øksfjorden. Foto: Brit Grønmyr

Nyere historie

Det er ikke bare Sigurd Magnusson Slembe som har brukt Øksfjorden som skjulested.