Ikke bare Sigurd Slembe som har brukt indre Øksfjorden som skjulested

Det skjedde igjen 9. april 1940. Da kunne beboerne langs Øksfjorden se en ubåt komme sigende inn fjorden og la seg til på Sommersethbukta. Det viste seg å være en av to norske ubåter som var blitt overrumplet inne i Ofotfjorden da angrepet på Narvik kom. De trakk seg tilbake og gikk mot Hamarøy, og derfra la den ene av disse kursen inn Øksfjorden for å skjule seg der og vente på nærmere ordre. Mary Hansen har fortalt at hun husker spenningen som oppstod. Meldingen om at Norge var blitt angrepet hadde også nådd Sommerseth, og man visste ikke om ubåten som plutselig lå i fjæresteinene ved fredelige Sommerseth, var tysk eller norsk.

Øksfjorden med Ytre Båtneset ved Sommarset til venstre og Lakselvbukta til høyre. Foto: Arild Bondestad

Lakselvbukta i Øksfjorden. Foto: Brit Grønmyr

Mary Hansen husker faren hennes som, da han skjønte at båten var norsk, hjalp til og fant fram tørnringer slik at de fikk den fortøyd. For å skjule ubåten bedre ble den etter kort tid lost inn Husjordstraumen. Det var nødvendig med kjentmann for blant annet å få den forbi en stor stein, Stabbsteinen, som ligger midt i straumen.

Der inne på Lakselvbukta, godt skjult under Møysalmassivet, ble den på ny fortøyd og kamuflert med riskvister.  Det var telefonsentral på Sommerseth og mannskapet på ubåten hadde telefonkontakt utad.  Etter noen dager kom en norsk destroyer inn Øksfjorden.  Ubåten tok da laus, ble lost forbi Husjordøya og fulgte destroyeren ut fjorden. To fiskeskøyter, Kjelbergviks Langos og Stormyrs Pena, ble rekvirert for å holde utkikk ute i Øksfjorden mens aksjonen pågikk.

(Lødingen historielag)

Egen reinstamme i Møysalen

Fra gammelt av har fjellområdene på sørlige del av Hinnøy blitt brukt til reinbeite. Først på 1900-tallet bodde der reineiere i Svartskaret for å ivareta dyrene på best mulig måte. Fra 1905 flyttet di derfra. I 1936/37 ble det registrert ulv på Hinnøya, noe som resulterte i god del rein og sau gikk tapt. Reineierne tok da å flytte en del av reinflokken på nytt over til områdene lengre sør på øya for å unngå store tap. Disse dyrene hadde da sitt beiteområde i Møysalen/Blokken og ut mot Årstein.

Etter at ulven ble skutt i 1938, og krigen ble slutt i 1945 ble det igjen en del dyr i Møysalområde som nærmest ble en villreinstamme, ca. 150 dyr på det meste. Disse dyrene levde sitt frie liv helt frem til ca. 1990 da ble de siste dyrene skutt og fraktet ned. Område brukes også i dag til reinbeiteområde for tamrein.

(Lødingen historielag)

Reinkalv på sommerbeite. Foto: Arild Bondestad