Møysalen nasjonalpark ligger i et unikt kystlandskap som strekker seg fra frodige lier ved fjordene til steinete høyfjell. Vesterålen og Lofotens høyeste fjell, Møysalen (1264 moh), er et landemerke i området og har gitt navn til nasjonalparken. Området har relativt få tekniske inngrep og er lite tilrettelagt med kun noen få merkede stier og ingen åpne hytter. Dette stiller visse krav til den som legger ut på tur i området, men mulighetene for den som leter etter de unike naturopplevelsene i spektakulær natur er uendelige.  

Møysalen landskapsvernområde ligger inntil nasjonalparken og supplerer landskapet med fjordene vestover og sørover fra nasjonalparken.

Utsikt mot Vestpollen fra toppen av Møysalen. Foto: Brit Grønmyr

Grønvatnet i Vestpolldalen. Foto: Brit Grønmyr

Hvorfor nasjonalpark

Naturen og landskapet i Lofoten og Vesterålen er storstilt og kontrastfylt som man ikke finner maken til verken i Norge eller i resten av verden. Området rundt Møysalen har verdi som et representativt naturtypeområde i Nordlands kystregion. Fjordene og de kystalpine terrengformasjonene i Møysalen representerer natur- og landskapstyper som i liten grad er verna tidligere, og området er i tillegg lite berørt av tyngre tekniske inngrep. Slik er de store landskapsestetiske verdiene i området, samt lite tekniske inngrep, hovedårsaken til at området ble verna.

Hva er lov?

Allemannsretten gjelder innenfor Møysalen. Vanlig friluftsliv, jakt og fiske kan utøves akkurat som utenfor Møysalen. Du har også lov til å plukke bær og matsopp. Du kan ta bålved og lage pølsepinner, men gamle/døende trær må få stå urørt, de er livsviktige for insekter og hakkespetter.

Visse typer organiserte turer er søknadspliktige i Møysalen. Om du skal arrangere en organisert tur, ta kontakt med forvaltningen for å få avklart søknadsplikten. 

Møysalen er også vernet mot støy. Det betyr blant annet at bruk av droner, modellfly og motorisert isbor ikke er lov.

Søppel skal ikke legges igjen i naturen, uavhengig av om området er vernet eller ikke. Det vi bærer inn, bærer vi også ut igjen og kaster i søppelkassa.

Husk fiske- eller jaktkort, eventuelt avtale med grunneier.

Måysalen og Møyene med Øvre Møysalvatnet i framgrunnen. Foto: Brit Grønmyr

Miljøvernminister Børge Brende åpner Møysalen nasjonalpark med et øksehugg. Foto: Lødingen historielag

Åpningsdagen og andre markeringer

Den offisielle åpningen av Møysalen var lagt til Vestpollen i Øksfjorden i Lødingen kommune.