Lonkanfjorden, Hennes og Kaljord på Hadsel Innland

Hennes ligger vel 5 mil fra Sortland langs Fv822. Kafèbygningen ved moloen har navnet Møysalen nasjonalparksenter. Her er det en liten verneområdeutstilling, lokalbutikk og enkel kafeservering i butikkens åpningstid.

Kaljord ligger ved enden av fylkesveg, ca 4 km videre fra moloen på Hennes . Her er fergeleie for hurtigbåt, og denne er bilførende til skjærgårdsøyene og ned til Hanøy ved Raftsundet og Lofast/E10.

Hennes og Kaljord ligger ved innseglingen til Lonkanfjorden, en av de mest brukte innfallsportene til verneområdet. Fjorden er vegløs, men det går en umerka, men tydelig sti innover fjorden fra fergeleiet på Kaljorda

Fra moloen på Hennes. Foto: Brit Grønmyr

Fra stien inn Forkledalen. Foto: Brit Grønmyr

Storvatnet ved E10/Lofast

Lofast – Lofotens fastlandsforbindelse – ble offisielt åpnet i 2007. Denne vegen var delvis lagt over og langs fjorder der det ikke var sammenhengende bilveg fra før. Med dette ble store områder mer tilgjengelige for besøkende enn de hadde vært før. Dette gjelder også stien inn Forkledalen mot Møysalen, som i årene etter åpningen  siden åpningen har gått fra å være for den spesielt interesserte til å bli den mest brukte innfallsporten til Møysalen.

Områdene på begge sider av Lofast er også mye brukt på vinterstid, og det finnes utfordringer på de fleste vaskelighetsgradene her.

Snytindhytta

Snytindhytta er den eneste turistforeningshytta i dette fjellområdet. Hytta ligger nord for verneområdet, og du må gå ca. 4 km fra hytta på merka sti før vernegrensa krysses. Stien inn i verneområdene kan ta deg mot Vestpollen i Øksfjorden, mot Lonkanfjorden eller mot toppen av Møysalen.

Snytindhytta er ubetjent og består av tre bygninger: et uthus og en større og en mindre hytte for overnatting. Anlegget har to hytter, og det er nå mulig å tinge på senger på nett. Man kan også sjekke tilgjengeligheten og om hytta er stengt for besøkende. Dette gjøres på hyttas hjemmeside ut.no/hytte/3.1689 (åpnes i ny fane)

Snytindhytta med Møysalen bak. Foto: Trond Løkke